diumenge, 18 de maig de 2014

Dia Internacional dels Museus. Presentació pública de la restauració del Mapa Parcel·lari de Cabrils datat l'any 1849

Amb motiu del Dia Internacional dels Museus, promogut per l’ICOM (International Council of Museum) des de l’any 1977, dissabte 17 de maig de 2014, a les 12 del migdia, el Museu Col·lecció Municipal de Cabrils, Can Ventura del Vi, va presentar al públic el mapa parcel·lari del municipi de Cabrils, datat l’any 1849, restaurat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, de Sant Cugat, per Montserrat Florensa Flix.

L’acte va ser presidit per la Il·lma. Alcaldessa, Sra. Avelina Morales, el Regidor de Cultura, Sr. Oriol Gil i el President del Consell de Gestió, Sr. Jaume Tolrà.
Laura Bosch, historiadora i gerent del Museu-Col·lecció Municipal va explicar el procés de restauració i escaneig del plànol, un document únic i d’un interès cabdal per a la història local.               El President del Consell de Gestió Sr. Jaume Tolrà i el Regidor de Cultura, 

                              Sr. Oriol Gil presentant l'acte (Fot. J. Montlló)
Laura Bosch durant la presentació (Fot. J. Montlló)
En finalitzar, la Il·lma. Alcaldessa, Sra. Avelina Morales va destapar la reproducció emmarcada i després del seu parlament, Laura Bosch va continuar amb l’explicació, senyalant la importància d’aquest document com a una font estadística i toponímica de primer ordre, l’estudi de la qual ens ha d’aportar nova llum sobre la geografia i la història econòmica local (estructura de la propietat, el propietaris, conreus, qualitat de terres). 

L'Alcaldessa, Lina Morales durant la intervenció (Fot. J. Montlló)
Laura Bosch va explicar que el "Plano Estadístico de Santa Cruz de Cabrils, de las Fincas y sus Propietarios, en el 19 de Noviembre de 1849", és un dels mapes parcel·laris més antic localitzats, a data d’avui, a tot Catalunya. 


Durant la intervenció (F. J. Montlló)
El mapa forma part dels plànols parcel·laris realitzats entre els anys 1845 i 1895 a diversos municipis de Catalunya fruit de la reforma fiscal de 1845 que pretenia tenir un control més exhaustiu de la Contribució d’Immobles, Cultius i Ramaderia.

Fins aquella data, la forma tradicional d’inventariar la propietat rústica i urbana d’un terme municipal, era mitjançant  la realització d’un llibre d’amidaments de terres on s’hi podia afegir una relació ordenada de propietaris o contribuents, les terres i el seu ús. Per a la seva realització intervenia un geòmetra o agrimensor, titulat o no. Tot plegat permetia establir una quota de participació del contribuent en el pagament del cupo o taxa que pertocava pagar al municipi en concepte de contribució territorial segons allò que determinava la Diputació provincial.

La gestió de la Contribució d’Immobles, Cultius i Ramaderia implantada arran d’aquesta reforma va donar lloc a la formació d’una gran documentació fiscal com les cartilles d’avaluació, els amillaraments, els registres estadístics de la propietat rústica i evidentment els mapes parcel·laris.

Ambdós últims constitueixen una font manuscrita de gran valor per a la reconstrucció del territori agrícola i del coneixement del territori català del segle XIX. 


Expectació del públic davant del mapa (Fot. J. Montlló)
Cabrils doncs, s'afegeix al catàleg de plànols parcel·laris municipals de la Província de Barcelona contrarestant així la idea acceptada per molts historiadors del cadastre a Espanya que afirmen que un dels trets més característics de la fiscalitat del segle XIX és l'absència de veritable informació parcel·lària.

Els amics del Museu miren encuriosits. (Fot. J. Montlló)