dilluns, 22 de febrer de 2016

Projecte de restauració d'accés a la Cova de les Encantades


Cova de les Encantades, de la Bona Dona o de les Bruixes.
Foto Arxiu: J. Montlló. 2005
La cova de les Encantades, de la Bona Dona, la Mala Dona o de les Bruixes, està situada a la part superior de la muntanya de Montcabrer, un turó de la Serralada Litoral catalana que s'alça entre les poblacions de Cabrils i Cabrera de Mar, a 310,8 metres per sobre del nivell del mar.
Es troba referenciada la Mapa de Patrimoni de Cabrils amb el núm. 08030/14.


Fins la primavera de l'any 2007 aquest turó estava recobert per una brolla de pi pinyoner característica del vessant de marina, que des de l'abandonament progressiu de la vinya, garrofers i ametllers, havia anat cobrint aquest mantell saulonenc tant pobre en nutrients. 

Cova de les Encantades, de la Bona Dona o de les Bruixes.
Foto Arxiu: L. Bosch. 1995
L'onze de març  un incendi crema amb una gran virulència tot el sector de migdia del turó, afectant prop de 116.000 metres quadrats.
L'impacte medi ambiental va ser molt gran malgrat les intervencions del voluntariat ADF i de les Administracions competents.

La cova va aguantar l'esbranzida del foc, però en va quedar ressentida. L'erosió comença. Per una banda, els agents atmosfèrics. Per l'altra, l'home.
Fins llavors, la cova envoltada de vegetació no era fàcil de trobar i havia quedat al marge de gamberrades. No obstant això, tenim coneixement de la presència de furtius a tota la zona, tant abans de l'incendi (anys vuitanta) com després, i és per aquest fet que l'any 1993, l'arqueòleg Ramon Coll, realitzà una intervenció d'urgència. El resultat d'aquest estudi determinà l'existència d'una cova santuari ibèrica que cronològicament hauria funcionat com a lloc de culte entre principis del segle IV ac i finals del segle I aC o una mica després.


 17 de març 2007, set dies després de l'incendi.
Foto Arxiu: J. Montlló.
Després de l'incendi ha augmentat amb escreix la presència de gent en aquesta zona, ja sigui a la Creu o a la cova. Cadascú hi accedeix "a la seva manera": pujant o baixant pel dret, a peu o pels més agoserats en trial i VTT... També tenim les curses de muntanya, els "botellons", les pintades, fogueres i misses negres... amb totes les deixalles que aquests fets incívics comporten.


Còm és possible doncs, que només hagin calgut vuit anys per provocar un caos en un indret amb un valor etnoarqueològic i paisatgístic únic a tota la comarca? 


De ben segur que no és l'únic espai que ha patit ja sigui d'una manera transitòria o permanent, un ús inadequat, provocant una degradació ambiental que cal corregir.
És per aquest motiu que el dia 5 de febrer el Parc de la Serralada Litoral ha decidit fer una intervenció individualitzada per la seva ubicació, característiques peculiars i seguretat, previ informe a l'Ajuntament de Cabrils.


Segons el Parc, els arqueòlegs dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya van donar llum verda a les actuacions sense més requisits. L'actuació, que du a terme l'empresa Naturalea, té previst arranjar el corriol que neix al final del carrer Mare de Déu de Núria (urbanització de Montcabrer), fins a la Cova.


Les tasques consisteixen en resseguir un dels corriols més definits actualment que anirà pujant en ziga-zaga, millorant el perfil i excavant a la roca mare allí on calgui i resseguint el traçat amb una corda de cànem arran de terra.  Per temes de seguretat degut al fort pendent es col·locaran uns punts de 


Corriol arranjat. Foto Arxiu: Marta Rivodigo. 
Ajuntament de Cabrils
subjecció mitjançant grapes en els punts de més desnivell. També s'ha construit amb pedra i morter, un pas d'home per travessar la torrentera que neix al cap de munt del turó i que alimenta el torrent de Ca n'Amat. Aquesta torrentera havia estat colgada per camions de terra argilosa fa uns anys amb motiu de l'arranjament d'aquest tram i les aigües pluvials l'han tornat a destapar. Finalment està previst instal·lar senyalització.


Corriol d'accés des del carrer Mare de
Déu de Núria. Foto 
Arxiu: Marta Rivodigo. 
Ajuntament de Cabrils
Construcció del pas d'home que permet
salvar la torrentera. Foto 
Arxiu: Marta Rivodigo. 
Ajuntament de Cabrils

Aquest tipus d'intervenció busca un mínim manteniment, permetent la recuperació de la cobertura herbàcia o arbustiva. Ara només queda esperar els capricis de la Natura i el civisme de les persones..
Esperem que una segona fase permeti la neteja de pintades de tota mena a l'interior de la cova.