dilluns, 19 de gener de 2015

Exposició "Cu-cut! Sàtira política en temps trasbalsats,1912-2012"


Catalunya ha estat i és un país amb una llarga tradició periodística, i dins d'aquesta tradició, les publicacions humorístiques i satíriques hi han tingut un paper rellevant des del punt de vista històric.

A finals del segle XIX, surt el primer número de "La Campana de Gràcia", la primera publicació catalana de caire satíric i humorístic, que va incidir en la vida política i social del nostre país. La seva força va ser tal que la premsa d'aquesta època utilitzarà la caricatura per tal que les idees que se'n desprenen penetrin en un públic precàriament alfabetitzat. 
Immersa en aquest context, la publicació de la revista Cu-cut! tindrà un gran impacte: en primer lloc, perquè Cu-cut! representa la primera publicació satírica "catalanista", relacionada amb les primeres victòries electorals de la Lliga Regionalista; en segon lloc perquè s'hi aplegaran els millors talents artístics de principis del segle XX.

Les pàgines de la revista van permetre el naixement d'alguns dels nostres millors dibuixants, com Cornet, Apa, Opisso o Junceda.
A la tardor de l'any 1905, la redacció va patir l'assalt de més de 300 militars i després de multes, polèmiques, etc, va desaparèixer l'any 1912. Tanmateix el seu esperit va perviure a través d'altres publicacions, i el seu llegat ha deixat una empremta de pes en la nostra història.

Així doncs, us proposem un recorregut per les pàgines de Cu-cut!, a través de les seves caricatures carregades de mordacitat i dels fets històrics que va retratar amb la seva mirada satírica.